A. Mongolian Duck
£6.80
£6.80
B. Mongolian King Prawn
£6.80
£6.80
C. Mongolian Beef
£6.20
£6.20
D. Mongolian Chicken
£6.20
£6.20
E. Mongolian Pork
£6.20
£6.20
F. Mongolian Lamb
£6.20
£6.20