A. Mongolian Duck
£6.30
£6.30
B. Mongolian King Prawn
£6.30
£6.30
C. Mongolian Beef
£5.70
£5.70
D. Mongolian Chicken
£5.70
£5.70
E. Mongolian Pork
£5.70
£5.70
F. Mongolian Lamb
£5.70
£5.70